Prosjekter

Drenering rundt hus

 

 

Montert vortepapp og 5 cm Xps styrofoam

Montert vortepapp og 5 cm Xps styrofoam

Montert vortepapp og styrofoam

Montert vortepapp og styrofoam

Planert etter igjenfylling av grøfter med drenerende masser

Planert etter igjenfylling av grøfter med drenerende masser

 

Ny veg og støttemur

Ny veg på 45 meter etablert med kanstein..

Ny veg på 45 meter etablert med kanstein..

Støtte mur i 40 x 40 cm kinesisk granitt

Kunden ønsket ny veg opp til huset

Kunden ønsket ny veg opp til huset

kanstein og avrettet hage

kanstein og avrettet hage

Drenering under veranda

Outgrowing under veranda

Utgraving under veranda

Utstyr til bruk under drenering

XPS, Drensrør, rør til takrenne og maskiner

NY gårdsplass

Her har vi drenert og etablert ny gårdsplass

Her har vi drenert og etablert ny gårdsplass

Drenering..

Etterisolering av grunnmur

Etterisolering av grunnmur

Klar til og fylle på pukk type 8 / 12

Klar til og fylle på pukk type 8 / 12

Her er det fylt på pukk over duk og drensrør

Her er det fylt på pukk over duk og drensrør

Drenering

Byttet ut kloakledning

Byttet ut kloakledning

Bytte kloakledning

Kjeller inngang

Klargjort for støping av såle

Klargjort for støping av såle

Etablering av kjelle inngang

Etablering av kjeller inngang

Fasade holmenkollen

Fasade og støttemur

Fasade og støttemur

Utgraving av kjeller

Utgraving av kjeller

Utgraving av kjeller